Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

PRIVACYBELEID DIAMANT SUITES

Dit privacybeleid bevat informatie over hoe Diamant Suites B.V. (hierna te noemen ‘DIAMANT SUITES’) omgaat met de persoonsgegevens die u aan DIAMANT SUITES verstrekt.

Dit privacybeleid legt uit welke partij de Verantwoordelijke (verantwoordelijke) is in de zin van de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke persoonsgegevens van u als klant en/of organisatie worden verzameld en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verzameld. Het informeert u ook over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, uw rechten in dit verband en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

DIAMANT SUITES respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrief en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verkopen nooit persoonlijke gegevens aan derden.

De persoonsgegevens die we verwerken:

DIAMANT SUITES verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een lijst van de soorten persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
  • Adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch.

Gegevens over uw activiteiten op onze website:

Bijzondere categorieën persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoekers ouder zijn dan 16 jaar. We raden ouders of voogden aan toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouders of voogd. Als u als ouder of voogd reden heeft om aan te nemen dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@diamantsuites.be, dan verwijderen wij deze gegevens.

Waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben:

DIAMANT SUITES verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw betaling te verwerken;
  • Om onze nieuwsbrief en/of advertenties te verzenden;
  • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
  • DIAMANT SUITES analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op uw voorkeuren.

DIAMANT SUITES verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Dit zijn onder andere gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte en onze nachtregistratie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

DIAMANT SUITES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.
Hieronder beschrijven wij voor welk doel DIAMANT SUITES de verzamelde persoonsgegevens gebruikt.

Deze beschrijving bevat ook de periode waarvoor deze persoonsgegevens worden bewaard en waarom.
Ten behoeve van de website: Een jaar/twaalf maanden.

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen: om het aanbod op de website te optimaliseren en ervoor te zorgen dat dit aanbod gericht is op de gasten en bezoekers van de website.
Waarom wij de persoonsgegevens voor deze periode bewaren: wij overwegen deze termijn als redelijk te beschouwen, omdat het waarschijnlijk is dat de bezoeker de website meerdere keren in een jaar zal bezoeken.
Ten behoeve van nieuwsbrieven: drie jaar/36 maanden.

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen: om u te informeren over ontwikkelingen, nieuws en speciale aanbiedingen.
Waarom wij de persoonsgegevens voor deze periode bewaren: wij vinden deze termijn redelijk, omdat het waarschijnlijk is dat u gedurende deze periode nieuwsbrieven wilt ontvangen.
Ten behoeve van offline boekingsbevestigingen: drie jaar/36 maanden.

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen: om de noodzakelijke communicatie over uw verblijf, bezoek of contact met betrekking tot uw boeking te waarborgen.
Waarom wij de persoonsgegevens voor deze periode bewaren: wij vinden deze termijn redelijk, omdat het is waarschijnlijk dat u ons in deze periode meer dan eens zult bezoeken.
Ten behoeve van boekingsbevestigingen op onze eigen website: 30 dagen.

Waarom we deze persoonlijke gegevens verzamelen: we slaan persoonlijke gegevens tijdelijk op bij het maken van boekingen. Dit omvat alle informatie op het formulier, voornaam, achternaam, gebruikte betaalmethode, adres, etc.
Waarom wij de persoonsgegevens voor deze periode bewaren: wij achten deze termijn redelijk, omdat na de poging tot een boeking of in het geval van een mislukte boeking moeten we opnieuw details over de boekingen dekken.
Ten behoeve van de nachtregistratie: zeven jaar/84 maanden.

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen: ten behoeve van onze toeristenbelastingaangifte. In verband met een eventuele controle van de toeristenbelasting door de Belastingdienst zullen wij de gastenadministratie zeven jaar bewaren.
Waarom wij de persoonsgegevens voor deze periode bewaren: deze termijn is wettelijk voorgeschreven.
Persoonlijke gegevens delen met derden

DIAMANT SUITES zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DIAMANT SUITES blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking.
Cookies of vergelijkbare technologie die door ons wordt gebruikt

DIAMANT SUITES gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DIAMANT SUITES gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat de website details onthoudt, zoals uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en ervoor te zorgen dat deze naar behoren werkt. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen in je browserinstellingen verwijderen. Voor meer uitleg zie: http://www.allaboutcookies.org. De IP-adressen worden geanonimiseerd in overeenstemming met de AVG.

Persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of wissen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. U kunt uw verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@diamantsuites.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u in deze kopie uw pasfoto en (indien van toepassing) BSN-nummer zwart te maken. DIAMANT SUITES zal zo snel mogelijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

DIAMANT SUITES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of stuur een e-mail naar info@diamantsuites.be.

1. Over cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u onze website bezoekt. Cookies kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de website of kunnen ons in staat stellen u als bestaande klant te herkennen wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar onze website. Cookies stellen ons in staat uw apparaat te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu.

U hoeft niet (al) onze cookies te accepteren. Als u onze cookies echter niet accepteert of verwijdert, kan het zijn dat sommige delen van onze website meer tijd nodig hebben om te werken of niet goed werken. U kunt meer informatie vinden over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies in sectie 4 hieronder.

2. Welke soorten cookies worden gebruikt?

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op onze website. Deze cookies zijn:

Analytische / prestatiecookies – cookies die informatie verzamelen over hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke webpagina’s/functies u het vaakst gaat. Met deze cookies kunnen we de werking van de website verbeteren;

3. Lijst met cookies die op deze website worden gebruikt

De volgende lijst categoriseert en beschrijft de verschillende cookies die op deze website worden gebruikt en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

1. Google Analytics (_ga, _gcl_au, _gcid)

Doel: deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om deze website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze website, waar bezoekers naar deze website kwamen en de pagina’s die ze bezochten.

Cookie-eigenaar: derde partij

Cookietype: analyse-/prestatiecookie

Informatie: de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kunt meer te weten komen over Google-cookies door naar het privacybeleid van Google te gaan.]

4. Cookie configuratie-instellingen

Cookie-instellingen kunnen per browser verschillen. Bij wijze van voorbeeld bieden de onderstaande hyperlinks verdere richtlijnen over hoe u het gebruik van cookies in bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Chrome: https://support.google. com/chrome/answer/95647?hl=nl;
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies en https:/ /windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabli ng+en+uitschakelen+cookies en https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored;

5. Akkoord met ons gebruik van cookies

Door deze website te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Cookiebeleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet (tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aangegeven).

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons Cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in het Cookiebeleid te zien. Als u deze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit cookiebeleid, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert. Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20/01/2021.

6. Contactgegevens

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Cookiebeleid moeten worden gericht aan info@diamantsuites.be of telefonisch op +32 (0) 27421934< /p>