Legale informatie

CVBA The Lounge
Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bedrijfsregistratienummer 0893054848

Adres:
Auguste Reyerslaan 136
1030 Schaarbeek
Telefoon:
+3227421934

BTW: BE0893054848

Woning informatie:
Diamant Suites Brussel
Adres:
Boulevard Auguste Reyers 136
1030 Schaarbeek
Telefoon:
+3227421934

IBAN: BE22 7340 2304 1347
BIC: KREDBEBB